Ministarstvo izdalo obrazac zahtjeva za komercijalno skupljanje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, Pravilnika o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta i stručne podloge HAOP-a (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu).

Za korištenje (sakupljanje) zavičajnih divljih vrsta popisanih u Prilogu I Pravilnika u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike podnošenjem zahtjeva.

U zahtjevu je potrebno ispuniti podatke o: podnositelju zahtjeva i to: a) za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu el. pošte, b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu el. pošte, vrsti/ama koje se namjeravaju sakupljati (znanstveni i hrvatski naziv vrste), količini/ama koje se namjeravaju sakupiti, području/ima sakupljanja, razdoblju obavljanja aktivnost, namjeni sakupljanja i metodi/ama sakupljanja.

Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za korištenje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe.

Obrazac zahtjeva možete pronaći na ovom linku. Uz dopuštenje, bit će izdan i obrazac izvješća. Također, napominjemo kako iskaznice komercijalnih sakupljača više nisu predmet pravilnika te kao takve nisu uvijet za izdavanje dopuštenja za komercijalno sakupljanje.
Više informacija o načinu ispunjavanja, slanja orazaca i izvješća biti će na slijedećoj skupštini Udruge tartufara Istra.