Novi Zakon o zaštiti životinja: Obavezno mikročipiranje – kazna i do 6000 kuna

Krajem 2017 godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge novosti.

Tako su, primjerice, gotovo udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna.

Nadalje, propisan je rok (do 30. lipnja iduće godine) dokad su jedinice lokalne samouprave dužne provesti kontrolu mikročipiranja svih pasa u svojoj lokalnoj zajednici.

Prema novom zakonu, nastupa i obaveza registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje.

U nastavku možete pronaći neke od novina, a novi Zakon možete pronaći na ovom linku.

  • zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan toga prostora
  • veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika
  • ako se na području pojedinih jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar
  • jedinice područne (regionalne) samouprave moraju organizirati koordinacijske radne skupine i preko njih osigurati komunikaciju svih zainteresiranih dionika kako bi se postiglo učinkovitije rješavanje problematike napuštenih i izgubljenih životinja te skrbi za životinje (mjerama koje se provode u svrhu povećanja svijesti o odgovornom posjedovanju životinja ujedno će se dugoročno rasteretiti i proračuni jedinica lokalne samouprave za sredstva namijenjena zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te će se poboljšati skrb za životinje, a posljedično i dobrobit te zdravlje životinja)
  • na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje, a sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa
  • u cilju kontrole prometa životinjama prodavatelj pri oglašavanju prodaje životinje mora osigurati, a oglašivač objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa
  • dodjeljivanje većih ovlasti komunalnim redarima ( nadzor vezano za postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim ili izgubljenim životinjama prema općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, uključujući kontrolu označavanja pasa tj. očitavanje mikročipa).